Cách thức chúng tôi giúp quý vị tìm việc làm

  • Truy cập chương trình tìm việc Workforce Australia và các chương trình tuyển dụng khác của chính phủ (bao gồm các chương trình dành cho thanh niên, phụ huynh và người khuyết tật)
  • Đào tạo để giúp quý vị tìm kiếm việc làm, viết lý lịch xin việc và chuẩn bị cho các buổi phỏng vấn
  • Các khoá học được công nhận thuộc các lĩnh vực như kinh doanh, dịch vụ - du lịch - khách sạn - nhà hàng và công nghệ thông tin
  • Hỗ trợ sau thực tập để giúp quý vị thích ứng thành công trong vai trò mới của mình
  • Tư vấn để giúp quý vị kiểm soát căng thẳng và hướng đến một cuộc sống vui vẻ và khoẻ mạnh hơn
  • Hỗ trợ khủng hoảng, chẳng hạn như hướng dẫn tài chính, trợ giúp pháp lý và phục hồi cai nghiện

Liên hệ với chúng tôi

Để được trợ giúp tìm việc làm, hãy gọi số 136 123 hoặc tìm đến văn phòng gần nhất.

Dịch vụ dành cho chủ nhân

Chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ dành cho chủ nhân, từ việc hỗ trợ tìm kiếm các nhân viên chất lượng đến việc cung cấp hướng dẫn về trợ cấp lương bổng và nguồn nhân lực.

Tất cả các dịch vụ của chúng tôi đều miễn phí. Bằng cách truy cập các chương trình như tìm việc làm (Workforce Australia), chương trình hỗ trợ các bậc cha mẹ ParentsNext, và chương trình, chúng tôi có một quy trình hợp lý để tìm đúng người cho quý vị.

Nhân viên mới của quý vị có cần bằng lái xe nâng? Cần đồng phục? Cần giúp đỡ để đi đến chỗ làm?

Chúng tôi có thể làm được điều đó.

Yêu cầu gọi lại để tìm hiểu thêm thông tin hay đăng tin tuyển dụng.